Eko-Okullar uluslararası nitelikte olup dünya üzerinde 52 ülkede 7000 den fazla okulda uygulanan bir çevre bilinci ve sorumluluğu projesidir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, Turçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko-Okullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

Eko Okullar Projesi 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Eylem Planı:

Eylem Planı

Eko Okul 2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı 1. Dönem Raporumuz:

Eko Okul 2019 – 2020 1.Dönem Raporu

Eko – Tim Ağacımız

Eko Okul Panomuz

Anaokulu Zeytin Hasat Şenliği

“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” kitabının öğrencilere kütüphanede tanıtımı:

2B öğrencilerinin köy gezisi ve tarım araştırmaları

Okul bahçesinin Eko Tim tarafından incelenmesi: