İLKOKULUMUZDA EĞİTİM

Akhisar Koleji  olarak  okulunu seven, okulunda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduğunu hissettirmek temel hedefimizdir.

Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak  amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul ders çizelgesi tecrübeli, dinamik sınıf ve branş  öğretmenlerince uygulanır. Bu çizelgeye ek olarak İngilizce, satranç, robotik , kodlama, zeka oyunları  uzman öğretmenlerce ders olarak verilmektedir. Ayrıca 4. sınıflardan başlayarak ikinci yabancı dil Almanca ders olarak okutulmaktadır.

Kitap okumayı yaşam tarzı haline getirmek, bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okulumuzda her gün bir ders saati “Kitap Okuma Saati “ olarak belirlenmiştir.

 İLKOKULUMUZDA YABANCI DİL

Akhisar Koleji  İlkokulunda  öğrencilerimizin İngilizceyi  1. sınıftan itibaren öğrenmeleri hedeflenirken  bu dili ve bu dille keşfedebilecekleri yepyeni dünyaları sevmelerini sağlayacak çalışmalar programlanmaktadır. Öğrencilerimizin yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve dünya ile iletişimlerini  güçlendirebilmelerini  amaçlamaktayız.   Dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin sağlıklı gerçekleşebilmesi için İngilizce dersi 1. ve 2. sınıflarda 10 saat;  3. ve 4. sınıflarda 12 saat olarak planlanmıştır. Ayrıca 3. ve 4. sınıflarda İngilizce Matematik ve İngilizce Fen Bilgisi dersleri uzman öğretmenlerce okutulmaktadır.

İLKOKULUMUZDA KULÜP ÇALIŞMALARI

Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirmek ve yeteneklerini keşfetmek adına birçok alanda kulüp çalışmaları mevcuttur. Bu kulüpler kendilerine özgü atölyelerde çalışmalarını gerçekleştirirler. İlkokulumuzdaki kulüpler şunlardır: Lego Kulübü, Robotik Kulübü, El Sanatları Kulübü, Çocuk Oyunları Kulübü, Satranç Kulübü, Spor Kulübü, Müzik Kulübü, Resim ve Karikatür Kulübü

Çocuklarımızın iyi birer birey olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefe ulaşmak okul, öğrenci, aile koordinasyonunun sağlıklı biçimde kurulmasıyla mümkündür.

 Bu işbirliğinin  bizi hedefe ulaştırması dileğiyle…

KARAR SİZİN, GELECEK ÇOCUKLARINIZIN.