Akhisar Koleji’nde Eğitim

 

    Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu günümüz teknoloji dünyasında önemli olanın öğrenmeyi öğrenmek olduğunun farkındayız. Öğretmenlerimiz derslerde sadece bilgi aktaran rolünde değil, öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyi yönetebilen, öğrencinin bilgiyi anlamasına, anlamlandırmasına, yapılandırmasına, yorumlamasına ve bilgi üretmesine katkıda bulunan rolündedir. Aktif öğrenme modeline dayalı, öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri, düşünce üreten, öğrendiklerini soran sorgulayan bireyler yetiştirmek hedefiyle deneyimli kadromuz tarafından hazırlanan özel bir ders programı ve işleyişimiz mevcuttur.

   Eğitim öğretimde aile öğrenci ve okul işbirliğini önemsiyor, iletişim birlikteliğini sağlamak amacıyla K12 NET Öğrenci Bilgi Sistemini kullanıyoruz. Eğitim anlayışımızda temel amaç öğrencilerimizin çok yönlü geliştirilmesidir. Her öğrenci farklı bir dünyadır. Her öğrencinin kendine özgü yetenekleri ve öğrenme ihtiyacı vardır. Öğrencilerimiz “Bireyselleştirilmiş Eğitim Modeli” ile hem akademik yönden hem de kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sayesinde sosyal yönden de geliştirilirler. “Bireyselleştirilmiş Eğitim Modeli”yle öğrencilerimizin zayıf yönleri belirlenerek geliştirilir. Güçlü yönleri de daha fazla zenginleştirilir. Öğrencilerin hedeflediği akademik başarıya ulaşabilmeleri için, ortaöğretime hazırlık sürecinde AKOP (Akhisar Koleji Ortaöğretime Hazırlık Programı); üniversiteye hazırlık sürecinde ise AKÜP (Akhisar Koleji Üniversiteye Hazırlık Programı) programı uygulanır. Öğrencilerin hedef kazanımlara ulaşıp ulaşmadığı kazanım pekiştirme sınavları, ortak zümre sınavları gibi ara değerlendirme sınavları ile TEOG, YGS, LYS’nin periyodik denemeleri sonucunda belirlenir. Hedef kazanımları edinme süreci, öğrencinin akademik yeterliliği sınıf öğretmenleri, ölçme değerlendirme birimi ile psikolojik danışma ve rehberlik biriminin işbirliği içerisinde çalışmasıyla takip edilir, ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirme çalışmaları yapılır. Öğrenci, kazanımlarını pekiştirebilmek amacıyla bireysel ve grup etütleri alır. Öğrencinin ulaşabileceği en üst akademik seviyeye ulaşması hedeflenir. Akhisar Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarının yanında kendilerini her alanda geliştirebilmeleri için, kendini ve çevresini tanıyan, ilgi, yetenek ve değerlerinin farkında, geleceğini bilinçli ve doğru tercihlerle şekillendirebilen, kendine güvenen, kendileri ve çevreleriyle barışık, üretken, girişimci bireyler olarak yetişmelerini önemsiyor ve bunun için de uygulanan akademik programı, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, sosyal kulüp çalışmaları, ulusal ve uluslar arası projeler ile destekleyip kuvvetlendiriyoruz.

  Okulumuz Sosyal kulüplerinden bazıları: Bilgisayar ve Lego- Robotik kulübü, Matematik Kulübü, Satranç Kulübü, Genç Ressamlar Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, İngilizce Konuşma ve Drama Kulübü, Spor Kulübü, Müzik Kulübü, El Sanatları Kulübü, Halk Oyunları, Kültür Edebiyat ve Drama Kulübü,Yabancı Dil Kulübü (MUN -Model Birleşmiş Milletler, Genel Kültür ve Yetenek Şovu olan WSC -“World Schollars Cup), Sivil Savunma Kulübü, Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü…

   Gerçekleşen okul etkinliklerinden bazıları: Müzikal, Tiyatro, Müzik Dinletisi, Yabancı Dil Gecesi, Okuma Bayramı, Satranç Turnuvası, Fotoğraf- El Sanatları ve Resim Sergisi, Farkındalık Fotoğraf Projeleri, Resim Yarışması, Kros-Basketbol-Masa Tenisi-Karate-Tenis-Voleybol-Futbol Turnuvaları, Münazara, Mezun Söyleşileri, Meslek Tanıtım Günü, Kariyer Günleri, Okul Orkestrası Konserleri, Bisiklet Turu Şenliği, Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri, Bilim Şenliği, İngiltere Kardeş Okul ile Konuşma Saati, Akademik- Kültürel Geziler:  Akhisar Koleji’nde öğrenciler, her yıl Türkiye’de MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansına, Uluslararası Münazara Kompozisyon Genel Kültür ve Yetenek Şovu olan WSC -“World Schollars Cup”a, YGA Genç Liderler Zirvesi’ne, Ulusal Matematik Yarışmalarına, TED Ankara Koleji Genç Eleştirmenler Sempozyumu’na katılır.

Okulumuz projeleri: Okulumuzda Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi, Ödüllü e.Twinning Projeleri, Okuyan Okullar Projesi, Değerler Eğitimi Projesi, S.O.S. (Save Our Species- Türlerimizi Koruyalım) Projesi, Eco School (Eko Okullar) Projesi, Onlar Buradaydı Projesi yürütülmektedir.