DRAMA  KULÜBÜ

Drama Kulübünde, öğrencilerin  yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneğini, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirme amaçlanır. Kulüp çalışmalarında  herhangi bir konuda çeşitli teknikler kullanılarak canlandırmalar yapılmakta; diksiyon, beden dili  çalışmaları ve yaratıcı drama teknikleriyle desteklenen  çalışmalarda öğrencilerimizin sanatçı kişiliklerinin de gelişmesine katkıda bulunulmaktadır . Yıl sonunda kulüp öğrencileri mutlaka bir müzikal sahnelerler.

SERAMİK TASARIM KULÜBÜ

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade etmeleri sağlanarak ürüne kil – hamur kullanarak duygu ve düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir.

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

İngilizce Konuşma ve Drama Kulübünde , öğrencilerimizin eğlenerek İngilizce pratik yapmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra temel oyunculuk eğitimi,  diksiyon, beden dili  çalışmaları,  yaratıcı drama teknikleriyle desteklenen kulüp çalışmalarında öğrencilerimizin sanatçı kişiliklerinin de gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Yıl sonunda kulüp öğrencileri İngilizce müzikal, tiyatro, skeç…gibi etkinlikler  sergilerler.

 

ÇOCUK OYUNLARI KULÜBÜ

Çocuk Oyunları Kulübünde,  öğrencilerin oyun yoluyla  insanlarla iletişim kurması, paylaşması, işbirliği ve yardımlaşmayla birlikte problemleri çözmeyi öğrenmesi, sosyal kuralları ve etik değerleri  özümsemesi amaçlanır. Geleneksel çocuk oyunlarının kaybolmaya yüz tuttuğu, grup oyunlarının ve oyuna yönelik farkındalıklarının azaldığı günümüzde çocuk olmanın coşkusunu yeniden yaşamak ve yaşatmak kulübün en önemli hedefidir.

 

EL SANATLARI KULÜBÜ

El Sanatları Kulübü, öğrencilere  bir taraftan eğlenip öğrenmeyi sunarken, bir taraftan da çocuğun gelişim sürecindeki  yaratıcılığını artırmayı, iki ya da üç boyutlu düşünebilmeyi, el becerisini geliştirmeyi ve dekoratif olarak ürün çıkartma zevkini ve hayal gücünü geliştirerek  düşündüklerini çeşitli nesneler üzerinden somutlaştırma ve tasarım yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktadır.

 

BİLGİSAYAR-KODLAMA KULÜBÜ

Bu kulüp, öğrencileri bilgi teknolojilerinde yetkin kılmayı amaçlar. Bilgisayar okuryazarlıklarını geliştirerek bilgisayar ve bilişim kavramlarının temellerini öğrenmelerini sağlar. Öğrencilerin bilinçli birer bilgisayar kullanıcısı olmalarını hedefler. Bilgisayar Kulübü,  öğrencileri günlük etkinliklerinde yeni geliştirilen teknolojileri kullanarak hızla değişen dünyada yer almaya hazırlar. Kodlama dersi ise aynı zamanda programlama ve yazılım dersi olarak da isimlendirilebilir. Kodlama dersi ile öğrencilere bilgisayar yazılımı geliştirmenin (programlamanın) temellerini öğretmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu programlama eğitimi öğrencilere yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme gibi beceriler kazandırmaktadır.

 

LEGO-ROBOTİK  KULÜBÜ

Robotik kulübü, öğrencilerin zeka gelişimlerine  katkı sağlarken, bilime olan ilgilerini  artırır.Kulüpte,  Lego Mindstorms teknolojisi ve Lego Education  setleri kullanılarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirmeye ve takım çalışmasını, sorumluluk bilincini artırmaya   yönelik çalışmalar yapılır.Öğrenciler  Lego setlerini  kullanarak özgün robotik tasarımı yaparlar ve programlarlar.

 

RESİM KULÜBÜ

Resim Kulübü, öğrencilerin görsel sanatlar alanında kendi yeteneklerini keşfetmelerini , doğada ve çevrede gelişen olaylara karşı farklı bir bakış açısı yaratmayı ve oluşturulan farkındalıkları davranışa dönüştürebilmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler yıl içindeki çalışmalarla doğal becerilerini  geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmeyi  ve  hayal ettiklerini somut bir biçimde ifade etmeyi öğrenirler. Sanat alanında çeşitli sergiler düzenleyerek kulüp öğrencileri arasında ekip çalışması, hoşgörü, anlayış  ve iş birliği esas alınarak sanat faaliyetleri gerçekleştirirler. Yıl sonlarında kulüp çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenir.

 

MATEMATİK KULÜBÜ

Matematik Kulübünde, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiksel problemleri anlayıp bunları günlük hayatta kullanmasını sağlamak, matematiksel  görüş, seziş, buluş yönlerini geliştiren çalışmalar yapmak  amaçlanır. Ayrıca kulüpte yapılan planlı çalışmalarla bölgesel ve ulusal matematik yarışmalarına öğrenci hazırlanır.

 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

Halk oyunlarında amaç öğrencilerimize geleneksel halk danslarımızla ilgili bilgiler vermek, oyunlarımızı öğretmek ve sahne üzerinde sergilemek için çalışmalar yapmaktır. Aynı zamanda kulübün hedefi öğrencilerimizin kol ve bacak koordinasyonlarını ve ritim duygularını güçlendirmek ve onlara takım ruhu kazandırılmasını sağlamak, ekip içindeki uyumu sağlayabilmek, doğru duruş alışkanlığı kazandırmaktır.

 

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç kulübünde amaç öğrencilerin kendine güven duygusu aşılayıp geliştirmek, başarıya ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceği düşüncesini aşılamak,  başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın ve stratejiler geliştirmenin gerekli olduğunu öğretmek,  planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratmak,, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olmaktır. Kulüpte öğrenciler yerel ve ulusal yarışmalara hazırlanırlar ve katılırlar. Ayrıca Akhisar Koleji, her yıl şubat ayında Manisa ilini kapsayan “Atatürk Satranç Turnuvası” düzenler.

 

MÜZİK KULÜBÜ

Müzik kulübü, öğrencilerimizin yeteneklerini  keşfetmeyi,  kendine güvenen çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirerek ulusal kimliğimizi ön plana çıkarmayı hedeflemektedir . Müzik kulübü, öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip  yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, şarkı  söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, ritim aletlerini ve materyallerini öğreterek yeteneklerini fark etmeyi, kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Fotoğrafçılık kulübünde  öğrencilerimize fotoğrafın ne olduğu, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl uygulanacağı, fotoğraf sanatının tarihsel gelişimi anlatılmaktadır. Belgesel fotoğrafçılığı,  stüdyo fotoğrafçılığı, tanıtım fotoğrafçılığı, medya fotoğrafçılığı gibi fotoğrafın kullanıldığı değişik çalışma alanları hakkında bilgi verilir. Fotoğraf çekimlerinde makine seçimi, makine hâkimiyeti, ortamın ışık niteliği gibi teknik bilgiler öğrencilerle paylaşılır. Ayrıca   kentimizde düzenlenen fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili her türlü etkinliği takip eder, mümkünse katılma olanaklarını organize ederler. Her yıl Sanat alanında çeşitli sergiler düzenleyerek kulüp öğrencileri arasında ekip çalışması, hoşgörü, anlayış, ve iş birliği esas alınarak sanat faaliyetleri gerçekleştirirler.

 

 

SPOR KULÜBÜ

Spor Kulübünde,  öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda ve bu ihtiyaçları geliştirme yönünde çalışmalar yapılır. Takım sporlarında öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra motor beceri dediğimiz el ve ayakların koordinasyonunun  gelişimi hedeflenir.Yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha aktif bireyler olarak sosyal alanda ve eğitim alanında, sportif beceri ve yaşam boyu spor çerçevesinde bilinçlenmelerini sağlamaları ve bu konuda yeterli düzeye gelmeleri amaçlanır.Spor kulübünde basketbol, voleybol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, badminton, atletizm dallarında çalışmalar yapılır. Bireysel ve takım yarışmalarına öğrenci hazırlanır.

 

ÇEVRE BİLİMİ ve EKOLOJİK YAŞAM KULÜBÜ

Amaç, öğrencilerin yaşadıkları çevreye duyarlılığını ve dünyamızı korumaları için bir rol üstlenmelerini sağlamak, atık ve geri kazanım hakkında farkındalık yaratmak, çevre kalitesini okul ortamında ve sosyal yaşantıda oluşturmak, enerji tasarrufunun önemini belirtmek, güncel çevre problemleri ve olası çözümleri okul ortamında paylaşmaktır.

 

KONUŞAN ELLER KULÜBÜ ( İŞARET DİLİ)

İşaret Dili,  işitme engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir.Bu anlamda bu konuda çalışma yapan öğrencilerin her açıdan gelişimini de destekler.  Kulübümüzün temel amacı öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamak, sağduyularını ve farkındalıklarını artırmak  ve duyarlı nesiller yetiştirmektir.

 

WSC (WORLD SCHOLAR’S CUP)  KULÜBÜ

Dünyada 40’tan fazla ülkede gerçekleşen, Dünya Bilginler Kupası (World Scholar’s Cup) 2007 yılından bu yana düzenlenmektedir. Amacı geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamak olan organizasyon farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır. Turnuvada 3’er öğrenciden oluşan takımlar İngilizce olarak münazara, genel kültür testi, bilgi yarışması ve kompozisyon gibi dört temel bölümde yeteneklerini ortaya koyar. Bu bölümlere ek olarak  turnuvalarda sosyal ve akademik olarak bazı bölümler de yer alabilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar haziran ayının sonunda düzenlenen dünya turnuvasına katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada da başarılı olanlar her yıl kasım ayında Yale Üniversitesi’nde düzenlenen Şampiyonlar Turnuvası’na katılma hakkını elde eder.

 Akhisar Koleji’nin WSC’de Kazandığı Bazı Dereceler ve Ödüller:

En İyi Kompozisyon Ödülü
Oturumun En İyisi Ödülü

Kompozisyon Dalında Gümüş Onur Ödülü
580 Okul Arasından Tarih Dalında 11.lik ödülü
Şampiyon Bilge Ödülü
Seçkin Katılımcı Belgesi
En İyi Skor Madalyası
Da Vinci Alanında Altın ve Gümüş Madalya Ödülü

Çeşitli Branşlarda Kupa ve 100’e Yakın Madalya

YENİ NESİL TEKNOLOJİ KULÜBÜ ( 3D YAZICILAR ve DRONE EĞİTİMİ)

3D (3 Boyutlu) yazıcılar

Araştır-Kurgula-Tasarla-Üret aşamaları şeklinde ilerleyen ders içeriğinde, “Üret” kısmı 3D yazıcıyla sağlanmaktadır. Öğrenciler projelerini tasarlarken, fikirlerinin kullanım alanlarını inceler, fizibilite çalışması yapar ve yapacakları üretimi 3D Yazıcı Filament özellikleri gibi parametreleri göz önünde bulundurarak planlar. Modelleme ve tasarım sürecine başlangıç yapılarak 3D YAZICI ile çocukların yakından deneyimleyebileceği bir alan ve eğitim sonunda tasarımı yapılan kişisel modeller üretilir.
3D yazıcılar; öğrenim çağındaki, meraklı ve hayal gücü sınırsız çocuklarımız için fikirlerini sonuca dönüştürmeye yarayan bir araçtır. Öğrenciler kendilerine bir oyuncak üretebilir, bir hücrenin yapısını 3D yazıcıyla basabilir, herhangi bir eşyanın maketini bire bir üretebilirler.Bunlar ile birlikte çocukların hayal dünyasına sınırlama getirmeden kendileri ne istiyorsa onu tasarlayıp üretmeleri mümkündür. NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) astronotları ihtiyacı  olan materyalleri uzaya gönderdikleri özel bir 3D yazıcıdan basarak elde ediyorlar.

Drone Eğitimi

Bilgisayar ortamında tasarladığımız drone parçalarını üç boyutlu yazıcımızda basıyoruz .Daha sonra bunları birleştirip, motor ve diğer parçaların montajını yaptıktan sonra yazılımlarını yükleyen öğrenciler, kendi yaptıkları droneları uçurmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ayrıca öğrencilerimize kulübümüzde yer alan Dji phantom serisi droneun da uçuş eğitimini  verip  kendilerinin çektikleri video parçalarından klip oluşturmalarını sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz drone uçurmayı, uçarken kayıt alma tekniklerini ve elde ettikleri görüntülerden klip yapmayı öğreniyorlar.