Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Psikolojik danışma ve rehberlik; bireyin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gelişmesi, kendini anlaması, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi, yaşamını daha fazla doyum alarak sürdürmesi için uzman kişiler tarafından bireye verilen psikolojik yardım sürecidir.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; tümüyle normal birey ve öğrencilerin ruh sağlıklarını korumayı ve onların gelişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan ve öğrencilere, bireylere sistematik olarak sunulması gereken hizmetlerdir.Psikolojik danışma sürecinde psikolojik danışmanınız gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde konuşmak istediğiniz her konuda sizi yargılamadan, koşulsuz dinleyecek, size açık ve dürüst davranacak, karşılaştığınız sorunları çözmede size yardımcı olacaktır. Yardım almak istediğiniz konuda yeterli olunamaması durumunda psikolojik danışmanınız tarafından uzman kişilere yönlendirileceksiniz.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nde Sunulan Hizmetler: Öğrenciye Yönelik Hizmetler;

  • Bireyle psikolojik danışma,
  • Grupla psikolojik danışma,
  • Grup Rehberliği,
  • Eğitici seminerler.

 Veliye Yönelik Hizmetler;

  • Eğitici seminerler,
  • Veli destek çalışmaları,
  • Bültenler.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler;

  • Eğitici Seminerler,
  • Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan paylaşımlar.