Eko-Okullar uluslararası nitelikte olup dünya üzerinde 52 ülkede 7000 den fazla okulda uygulanan bir çevre bilinci ve sorumluluğu projesidir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, Turçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko-Okullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

Eko Okullar Projesi 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Eylem Planı:

Eylem Planı

Eko – Tim

Eko Okul Panomuz Ekim Ayında Güncellendi

Panomuz Kasım Ayında Güncellendi

Aralık ayı Eko Okul panosu güncellendi

Ocak ayı Eko Okul Panosu güncelendi

Mart ayı etkinliklerinde ilçemizdeki su kaynakları ile ilgili bilgi toplandı.

Bilinçli su tüketimi konulu resim çalışması yapıldı.

Dünya su günü kutlandı.

Nisan ayı etkinliklerimiz, organik bitki besini “KOMPOST” ile ilgili araştırma yapıldı. KOMPOST hazırlandı.

Okul bahçesinde sebze fidanları dikildi.

Mayıs ayı etkinliklerimiz, okul çevresi temizliği yapıldı. Organik tarımı tehdit eden böcekler ve bunlardan korunma yolları ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.