Anaokulu, İlkokul, Ortaokul

Teog Ek Puan Sistemine Hazırız

Akhisar Koleji olarak yeni TEOG ek puan sistemine hazırız.
Milli Eğitim Bakanlığı, akademik başarının yanında öğrencilerin yetenek ve becerilerini desteklemek, onları sosyal etkinliklere yönlendirmek amacıyla bu tür etkinliklere katılan öğrencilere ek puan uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren başlatıyor.
Bu puan katkısının %20-30 olacağı tahmin ediliyor.
Hangi etkinlikler puan katkısı yapacak?
MEB müsteşarı Yusuf TEKİN bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
” Bakanlığımız, okullarımızda öğrencilerimiz tarafından yapılan etkinliklerin toplandığı bir sistem oluşturdu. Verilerin geleceğe yönelik uygulamalara ışık tutması için sosyal etkinliklerle ilgili öğretmen ve akademisyenlerimizin katkısıyla bir sistematik yapı kurgulanarak ‘Sosyal Etkinlikler’ ana başlığında 5 alt tema belirledik. Bilimsel, Kültürel, Sanatsal, Sportif Etkinlikler ve Toplum Hizmeti Çalışmaları. Bu temaların alt basamakları şunlar:
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER: Temel hedefimiz kültürel miras uygulamalarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için gerekli mekanizmaları oluşturmak. Bunun için sözlü gelenekler ve anlatımlar, somut olmayan kültürel miras uygulamaları, toplumsal uygulama ritüel ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları etkinlikleri, geziler (müze-ören yeri-tarihi mekan gezileri), sözlü gelenekler (aşıklık, mani söyleme, Nasreddin Hoca fıkraları anlatma, Dede Korkut geleneği), yöresel etkinlikler (yaylacılık, zeytin ve zeytinyağı kültürü vs) yapılacak.
 
SANATSAL ETKİNLİKLER: Amacımız küçük yaştan itibaren çocuklarımızın sanatsal yeteneklerinin tespit edilip, sonraki eğitimlerinin buna göre planlanması, her çocuğumuzun bir sanatsal etkinlikle ilgilenmesini sağlamak. Fonetik sanatlar (şan, solo, koro, orkestra, enstrüman), dramatik ve plastik sanatlar, gösteri sanatları (barak, bozlak havaları yöresel olarak tespit edilmiş meddahlık geleneği, okçuluk), el sanatları (ahşap oymacılığı, kilim dokumacılığı, bakırcılık, çalgı yapımcılığı, çömlekçilik, ebru sanatları, keçecilik, kilim dokuma, lüle taşı işleme).
 
SPORTİF ETKİNLİKLER: Bu etkinlikleri teşvik ederken iki amacımız var. Bir yandan çocuklarımızın vücut sağlıkları, çocukluklarını yaşayabilmeleri için onlara uygun ortamlar oluşturmak. Diğer yandan da profesyonel sportif altyapıyı hazırlamak için, ülkemizin ihtiyaç duyduğu başarılı sporcuları küçük yaştan itibaren tespit edip gerekli eğitimi alabilmelerini sağlamak. Bu amaçla da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokolle 50’nin üzerindeki federasyonlarla işbirliği olacak ve tüm spor branşlarıyla ilgili başlıklar takip edilecek.
 
BİLİMSEL ETKİNLİKLER: Çocuklarımızın eğitim süreçlerine uygun bilimsel etkinliklere yönlendirilmesini de planladık. Bu amaçla başta TÜBİTAK ve üniversiteler olmak üzere yetkin kurum ve birimlerle işbirliği halinde yapılacak çalışmaları kapsayacak şekilde; Bilim Olimpiyatları, Bilim Şenlikleri, Bilim Fuarları, Bilimsel Proje Yarışmaları, Patent Sahibi Olma, Bilimsel Toplantılar, Bilimsel Araştırma Yarışmaları, Zekâ Oyunları vb. başlıkları içerecek çalışmalar izlenecek.
 
TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI: Temel hedefimiz çevresini tanıyan, etrafının sorunlarıyla ilgilenen, topluma yararlı olmayı önceleyen sosyal bireyler olmalarına yardımcı olmak. Öğrencilerimiz tarafından okul Sosyal Etkinlikler Kurulu’nca belirlenen çalışma başlıkları göz önünde bulundurularak, okul kulüpleri marifetiyle çevreye ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına duyarlı ve okulun ihtiyaçlarına göre yapacağı toplum hizmetleri çalışmalarını kapsar. “
 
Bu etkinlikler, sosyal etkinlikler alt yapısı sağlam olan okullar tarafından ve Milli Eğitim Bakanlığının akredite ettiği özel kurumlar tarafından düzenlenebilecek.
 
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Akhisar Kolejinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan sosyal etkinlik çalışmaları şunlardır:
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER:
Geleneksel El Sanatları: Çini, Ebru…
Geleneksel Çocuk Oyunları
Halk Oyunları
Geziler: Tarihi ve kültürel geziler, Akademik ve bilimsel geziler, Uluslararası kültürel geziler…
Tarım Çalışmaları
 
SANATSAL ETKİNLİKLER:
Müzik: Şan, solo, koro, orkestra, enstrüman…
Drama: Türkçe drama, İngilizce drama, şiir dinletileri, sanatçı söyleşileri…
El sanatları: Seramik, heykel…
Görsel Sanatlar: Resim, fotoğrafçılık…
 
SPORTİF ETKİNLİKLER:
Basketbol
Voleybol
Futbol
Atletizm
Satranç
Kort Tenisi
Masa Tenisi
Golf
Hemsball
Badminton
Yüzme
 
BİLİMSEL ETKİNLİKLER:
Bilim Şenliği
Bilimsel Projeler
Erasmus Plus
Zeka Oyunları
Robotik-Kodlama
Bilimsel yarışmalar: TÜBİTAK yarışmaları, Matematik yarışmaları, Zeka Oyunları yarışmaları…
 
 
 
TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI:
Bu hizmetler, mutlaka her öğrenci tarafından sınıfça ya da kulüp çalışmaları aracılığıyla gerçekleştirilir.
 
 
 
Ayrıca yukarıdaki etkinliklerle ilgili olarak kendini daha da geliştirip bazı alanlarda yetkinleştirmek isteyen öğrencilerimiz hafta sonu Akhisar Koleji Spor ve Sanat Akademisi çalışmalarına katılabilirler.
 
Yukarıdaki etkinlikler Akhisar Koleji kampüsündeki şu alanlarda gerçekleştirilecektir:
 
1200 m2 uluslararası standartlara sahip Kapalı Spor Salonu
1200 m2 doğal çim saha
900 m2 açık tenis sahası (çok amaçlı)
Golf sahası
Görsel Sanatlar Atölyesi (2 adet)
Müzik sınıfı
Fotoğraf Stüdyosu
Teknoloji Tasarım Atölyesi
Zeka Oyunları Atölyesi
Bilişim sınıfı
Satranç sınıfı
Kültür salonu
Fen Bilimleri Laboratuvarı (2 adet)
Yüzme havuzu (ihale aşamasında)
 
Akhisar Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kendilerini her alanda geliştirebilmeleri için alanlarında uzman eğitmenler tarafından rehberlik edilen sanatsal, sportif, bilimsel ve kültürel etkinlikler; öğrencilerin sağlık odaklı bedensel ve sosyal yaşam alışkanlıklarını kazanmalarına, eğilim ve yetenekleri olduğu dallarda yönlendirme ve motive edilmelerine, kültürel sosyal aktiviteler içinde bulunarak yaratıcılıklarını artırıp sosyal ilişkilerinde özgüven sahibi güçlü bireyler olmalarına imkân sağlamaktadır.
 

KARAR SİZİN, GELECEK ÇOCUKLARINIZIN.

 

 

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.