ORTAOKULUMUZDA EĞİTİM

Akhisar Koleji  olarak  okulunu seven, okulunda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduğunu hissettirmek temel hedefimizdir.

Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak  amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ortaokul ders çizelgesi tecrübeli, dinamik   branş  öğretmenlerince uygulanır. Bu çizelgeye ek olarak İngilizce ve Almanca ders sayılarına  ilave edilerek  okutulmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibinin yanı sıra sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi, rehberlik öğretmenlerimiz ve eğitim koçlarımız tarafından sürekli izlenir ve daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır .  Liseye Geçiş Sınavı hazırlık dersleri ve etütleriyle  de öğrencilerimizin girecekleri merkezi sınavlara ve hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.

 Ortaokulumuzda derslik sistemi uygulanmakta, her ders kendine özgü tematik sınıflarda yapılmaktadır.

Kitap okumayı yaşam tarzı haline getirmek, bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okulumuzda her gün bir ders saati “Kitap Okuma Saati “ olarak belirlenmiştir.

ORTAOKULUMUZDA YABANCI DİL

Öğrenilen dili geliştirmenin en iyi yolunun, o dili yaşamak, farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşam biçimlerini öğrenmekle mümkün olduğu fikrinden hareketle Akhisar Kolejinde  öğrencilerimizin,   Erasmus, WSC , yaz dil okulları, yurt dışı gezileri ve uluslararası projelere katılımlarını destekleriz.

Akhisar Koleji  Ortaokulunda  öğrencilerimizin İngilizceyi  günlük yaşamda kullanabilmeleri    hedeflenirken  bu dili ve bu dille keşfedebilecekleri yepyeni dünyaları sevmelerini sağlayacak çalışmalar programlanmaktadır. Öğrencilerimizin yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve dünya ile iletişimlerini  güçlendirebilmelerini  amaçlamaktayız.   Dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin sağlıklı gerçekleşebilmesi için İngilizce dersi 5. sınıflarda 20 saat olarak planlanmıştır . 6,7,8. sınıflarda ise 5.sınıf İngilizce seviyesini destekleyici ders sayılarıyla  eğitim yapılmaktadır.

Ortaokulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca okutulmaktadır.

ORTAOKULUMUZDA KULÜP ÇALIŞMALARI

Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirmek ve yeteneklerini keşfetmek adına birçok alanda kulüp çalışmaları mevcuttur. Bu kulüpler kendilerine özgü atölyelerde çalışmalarını gerçekleştirirler. Ortaokulumuzdaki  kulüpler şunlardır: Lego Kulübü, Robotik Kulübü, El Sanatları Kulübü,  , Satranç Kulübü, Spor Kulübü, Müzik Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Yabancı Dil Konuşma ve Drama Kulübü, Kültür Edebiyat ve Drama Kulübü, Matematik Kulübü, Fen Projeleri Kulübü, Genç Ressamlar Kulübü.

Çocuklarımızın iyi birer birey olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefe ulaşmak okul, öğrenci, aile koordinasyonunun sağlıklı biçimde kurulmasıyla mümkündür.

 Bu işbirliğinin  bizi hedefe ulaştırması dileğiyle…

KARAR SİZİN, GELECEK ÇOCUKLARINIZIN.